ساعات کاری

 
شنبه تا پنجشنبه
از ۱۱ صبح تا ۱۲ شب (هم ارسال و هم تحویل حضوری)
 
جمعه
از ۱ ظهر تا ۸ شب (هم ارسال و هم تحویل حضوری)
از ۸ شب تا ۱۲ شب (فقط تحویل حضوری)
جمعه ها ثبت سفارشات بصورت تلفنی مقدور نیست