دوره های نیمه خصوصی آموزش تکنولوژی جلاتو (اصول فرمولاسیون و ساخت بستنی ایتالیایی)

اطلاعات بیشتر در خصوص دوره ها:

http://cafegelato.ir/fa/events